we
make
it.

analiza.

Zaczynamy od zbierania informacji, przetworzenia ich i wyodrębnienia tych najważniejszych. Określamy cel  i potencjalny efekt działań. Za podstawę dobrego projektu uważamy dokładną analizę. Początek projektu jest tak samo ważny jak jego koniec i efekt końcowy.

projektowanie.

Bazując na obserwacjach ludzi i ich zachowań, tworzymy wizualną i funkcjonalną część projektu. Uwzględniając panujące kanony i modę w odbieraniu treści przez odbiorców. Etap bardzo ważny, określający formę oraz pozwalający już w namacalny sposób pokazać treści.

narzędzia.

Łączymy wszelkie możliwe technologie i narzędzia promocji, żeby docierać jak najskuteczniej do jak największej liczby odbiorców. Wykorzystując do tego doświadczenie i wiedzę oraz sumę wszystkiego co na początku jest bliżej nie określone, ale tworzy spójny w efekcie projekt